25.04.2020 Tarihli 18c Sürümünde yapılan düzenlemeler için detaylara tıklayın. 

https://www.mikro.com.tr/docs/default-source/duyurular/jump-18c.pdf?sfvrsn=1df12ae5_0