eÇözüm

Mikro ve Logo Programlarında e-Fatura , e-Defter Sorun ve Çözümleri , Detay Servis ve Raporlama Çözümleri

Mikro Yazılım

EortamMenu_Edefter_Mikro

  • Mikro Rapor ve Analizler
  • 3.42 ve Sonrası Mikro V16 Sürüm Desteklidir. 
 • Mikro Cari Kart – Muhasebe Hesap Kodu Kontrol Raporu      (2.51.00)
 • Mikro Cari Kart – Muhasebe Hesap Kodu Kontrol Raporu (Çoklu Kod – Ana döviz Toplam )     (3.06.00)
 • Mikro Cari Kart – Muhasebe Hesap Kodu Kontrol Raporu (Çoklu Kod – döviz detayları )       (3.06.00)
 • Stok Sevk adresleri Kontrol Raporu       (2.58.00)
 • Cari Hesap Haraketleri Yönetimi            (2.70)
 • Cari Hesap Finans Analizleri                   (2.51.00)
 • Cari ve Muhasebe Bakiye Kontrolleri     (2.51.00)
 • uhasebe Fiş Yönetimi (Ortak Çalışan Hesaplar Kontrolü)    (2.59.00)
  • Mikro Servis İşlemleri
 • Mikro Sipariş Hareket Evrakları Toplu Kilitme ve Açma Servisi      (2.51.00)
 • Mikro Cari Hareket Evrakları Toplu Kilitme ve Açma Servisi
 • Muhasebe Fiş Yönetimi – Muhasebe Fiş Açıklamaları Toplu Güncelleme   (2.49.00)
 • Mikro F10 Pencerelerinde Hata Çözümü              (2.51.00)
 • Mikro Kullanıcı Hak Tablosu Açılmıyor Düzeltme Servisi
 • Mikro Özel Servis İşlemleri (Kullanılmayan Barkod ve Fiyat Kartları Silme)
  • Mikro eFatura – eDefter İşlemleri
 • E-Fatura Yanlış Kaydı silme ve yeniden gönderme
 • e-Defter Hareketleri Yönetimi                                  (2.51.00)
 • Yevmiye Madde Numaralama Servisi
 • Muhasebe Fişleri Yevmiye Satır Sayı Kontrolü     (2.60.00)
 • eDefter Toplam Servisleri                                          (2.60.00)
 • Mikro Yazılım e-Defter Çözümleri
  • Decimal yuvarlama servisleri
  • Tutarsız fişleri düzeltme
  • Sıfır satırları silme
  • Decimal yüksek kayıtları silme

Logo Yazılım

Efatura2

 • Logo e-Fatura (Satış Faturaları)  

   (Mali Mühür Bozma,Normal Faturaya Çevirme, Entegratör Gönderilmedi Olarak Değiştirme,Gib’e Gönderildi Yapma)  (2.79.03 Geliştirildi)

  • Satış Faturası Servisi
  • Hizmet Faturası Servisleri
  • Diğer Satış Faturaları Servisi (Bağlı irsaliye güncelleme servisi)
  • e-Fatura Şablon Kontrolü ve Son Numara Düzeltme
  • Dış Ticaret İşlemleri (2.92.07 Servis paneli eklendi)
  • e-Profile ID Servisleri
  • Cari Hesap e-Fatura Statüleri Toplu Dönüştürme Servisi (2.73.02)
  • Toplu eFatura – Kağıt Fatura dönüşüm işlemleri (3.33.00)
 • Logo e-Fatura (Alış Faturaları)  

   (Mali Mühür Bozma,Normal Faturaya Çevirme,Entegratör Gönderilmedi Olarak Değiştirme,Gib’e Gönderildi Yapma)

  • Alış Faturası Servisi
  • Hizmet Faturası Servisleri
  • iade Faturaları Servisi
 • Logo e-Arşiv Faturaları İşlemleri  
   •  e-Arşiv Fatura Yönetimi
  •            (e-Arşiv Başarı ile gönderildi 3.22)
  • Logo -Arşiv Kontrol Raporu
  • e-Arşiv olması Gereken Fatura Kontrolleri
  • Logo e-Fatura Kontrol Servisleri
 • Logo e-İrsaliye İşlemleri  (3.30)
  •  e-İrsaliye Fatura Yönetim ve Operasyonlar (3.34)
  • e-İrsaliye Kontrol Raporu   (3.30)
  • irsaliye Fatura bağlantısı kopartma (3.33)
  • irsaliye fatura bağlantıları düzenleme (3.33)

e-Defter İşlemleri

E-defter7

 • Muhasebeleşmiş ancak Belge numarası boş olan faturaların , Fiş numarası üzerinden numara güncellenmesi
 • Logo e-Defter Detayları (Faturalar için) Belge No Düzeltme Servisi (2.43.00)
 • Logo Faturalar için e-Defter Yeniden oluşturma / Güncelleme  
  • (2.49.00) – 2.50 Geliştirildi. (İşaretli Belgeler Toplu Güncelleme Geldi)
 • e-Defter Kontrol Raporu – Hesap Kodu Bazında (3.02 Denetim için Düzenlendi)
 • e-Defter Kontrol Raporu – Fiş Bazında (3.02 Denetim için Düzenlendi)
  • Detay Oluşturma ve Düzenleme F12 – 2.50 Geliştirildi. (İşaretli Belgeler Güncelleme Geldi)
 • e-Defter Entegrasyondan Gelen Tüm Kayıtlara Detay Oluşturma Servisi (2.98.00 Yeniden yapılandırıldı)
 • Logo e-Defter oluşmasına engel Ascii karater düzeltme Servisi (2.92.00)
 • Logo e-Defter Operasyonları – Statü Değişiklikleri (3.22.00)Toplu Güncelleme
 • Logo e-Defter Sonrası Fatura Muhasebe Bağlantısı Kopartma (2.67.00)
 • e-Defter Uygulamasında “Gl-Cor: LineNumber”  1. Hatası düzeltme servisi
 • e-Defter Uygulamasında “Gl-Cor: LineNumber”  2. İşyeri hataları Hatası düzeltme servisi
 • e-Defter Uygulamasında “Gl-Cor: LineNumber”  3. Hatası düzeltme servisi
 • Muhasebeleşmiş ancak muhasebe fişi değiştirilmesi sebebi ile defter detayı gönderilemeyen kayıt düzeltmeleri
 • Muhasebe Fişlerinde haraket görmüş üst hesap kontrolleri ve düzenleme servisi (2.84.02)
 • Logo Aylık Muhasebe Fiş ve Fiş satırları toplam kontrolleri (2.84.00)
 • Muhasebe Fişleri Yuvarlama ve Devir Fiş Operasyonları (3.01.00)

Logo Muhasebe Analizleri

 • Cari Hesap Durum – Muhasebe Toplamları Döneme göre kontrol raporu (2.74.04 Mali Dönem Bağımsız Çalışma Düzenlendi.-(2.75.03)  Tüm versiyonlara uyum getirildi)
 • Muhasebe Fişi Entegre Gelen Mükerrer Fiş Kontrol Raporu – (3.39.00)
 • Fatura Listesi Kdv Kontrolü ve Muhasebeleştirme Detay Kontrolleri (2.78.00)
 • Fatura Listesi Stok Kontrol ve Muhasebeleştirme Detay Kontrolleri (2.83.00)
 • Logo Fatura Evrak Sayıları                                                    (2.56)
 • Muhasebe Fişleri – Ticari Modül Entegrasyon Kontrolü – (Mükerrer Fiş tespiti 3.08.00)
 • Ticari Cari Hesap Evrak – Muhasebeleştirme Fiş Kontrol (2.54.00)
 • Banka Fişleri – Muhasebeleştirme Fiş Kontrol                     (2.55.00)
 • Kasa Fişleri – Muhasebeleştirme Fiş Kontrol                        (2.55.00)
 • Çek-Senet Bordroları – Muhasebeleştirme Fiş Kontrol       (2.83.02 Geliştirildi)
 • İki Tarih Arası Mizan – Geçiş tarih karşılaştırmalı               (2.57.00)
 • Muhasebe Hesap Özet Analizi (YIL/AY Dağılım)     (2.98.05)
 • Muhasebe Cari Borç Yaşlandırma Analiz Raporu   (3.00.00)
 • Stok Muhasebe Kontrol Raporu
 • e-Fatura Kontrol Servisleri
 • Muhasebe Fiş Açıklamaları Servisi   (2.65.00 – Satır Açıklasını 2 Satır Genel Açıklama Dağıtma)  

Logo işlemler Toplu Güncellemeler

 • Data Ascii Karakter Bulma ve Düzenleme Servisi (2.98.01)
 • Logo Borç takip – Faturalara Faiz oranı atama sevisi (2.87.00)
 • Logo Fatura’ya Bağlı irsaliye bilgileri güncelleme (İrsaliye no değiştirme 2.92.01)
 • Logo Cari Hesap Vergi Yönetimi  ve Cari Hesap Tip Değişimleri (3.11.00)
  • Vergi ve Tc Uzunluk Kontrol ve Raporları (2.52.00)
  • Vergi ve TC – Tekrar eden çoklu kayıtlar listesi (2.52.01)
  • Vergi-TC takip yöntemleri Kontrolü ve Yanlış No’ları sildirme işlemleri (2.52.00)
  • Vergi / Tc Nolardaki Boşlukları Kaldırma Servisi (2.52.01)
  • Seçilmiş kayıtları yabancı uyruklu çevirme servisi (2.52.01)
  • 11 Karakterli vergileri Tc Dönüştürme (2.74.03)
  • Cari Hesaplar Toplu Tip Değişim Servisi (3.11.00)
 • Logo Üstü Çizili Kayıtları Düzeltme Servisi (2.47.00)
 • Logo Excel’den Bilgi Aktarım ve Güncelleme
  •   (Kartlar+Hareketler Toplu Güncelleme) (2.79.02 Geliştirildi)
  •   Hizmet Kartlarına muhasebe kodu aktarımı (2.96.00)
  •   Excel’den barkod aktarımı (Her Birim Setine Göre)  (3.15.00)
  •   Stok Kartlarına Excelden Muhasebe Kodu aktarma eklendi (2.81.02)
  • Cari Hesap Kartlarına Muhasebe Kodu Atama Eklendi (2.73.01)-2.74.03 Geliştirildi
 • Logo Serbest Meslek Makbuzlarına Açıklama Atama (2.62.00 – Tiger3 – Go3)
 • Kullanım Dışı Malzeme Fiyatlarını Toplu Kullanım Dışına Alma Servisi (2.71.00)
 • Stok Kart Güncelleme (Toplu Kullanım Dışı , Toplu Kart Türü Değiştirme)
 • Stok Fiyat Güncelleme İşlemleri (Bitiş Tarih değişimleri vs)
 • Logo Malzeme Fiyat Kartları Servis İşlemleri (2.97.02)
 • Mali Dönem Kontrolleri – Mali Dönem Yöntemi Değiştirme
 • Muhasebe Yabancı Kod Aktarımları
 • İhraç Kayıtlı e-Fatura Dönüşümü ve Gönderme İşlemi (2.74.00)
 • İhraç Kayıtlı Muafiyet Kodu Seçimi (2.74.01)

Logo Bakım Servisleri

 • Logo Kullanıcı Log Raporları (3.16.00)
 • Logo Kullanıcı Operasyonları (2.79.00)
 • Logo Onaylama Kontrol ve Servis İşlemleri (2.89.00)
 • Logo Muhasebe Hesap Planı Düzenleme Servisi        (2.66)
 • Logo Muhasebe Hesap Planu Üst Hesap Toplamları Servisi (2.84.03)
 • Logo Kayıt Numara Servisi – Bitiş tarihi toplu güncelleme (2.91.01)
 • Logo Yevmiye Madde Numaralama Operasyonları    (3.03.00 )
 • Logo Çek-Senet Statü (Son Durum) Güncelleme Servisi    (2.45.00)
 • Logo Cari Risk Takip Bakım Servisi                                           (2.60)
 • Logo Sipariş Risk Kontrol Servisi    (2.88)
 • Logo Stok Hareketleri Sorunlu Kayıtlar Düzenleme Servisi  (2.61)
 • Logo Muhasebe – Sorunlu Fişler Servisi      (3.02.00 Yeniden Düzenlendi.)
 • Muhasebe Fişlerindeki Hesap kodu Bağlantı Sorunları (2.81.01)
 • Muhasebeleştirme Bağlantı Kodları Servisi (Çek Senet İşlemleri Cari Bağlantıları Güncelleme )
 • İrsaliye Fatura Bağlantısı Kopartma
 • Cari Hareket Bozuk Fatura Düzeltme Servisi
 • Hatalı Barkod Listesi
 • Banka Kontrolleri
 • Logo GTIP Düzenleme Servisi (3.07.00)
 • Logo Bordro Plus Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kontrol ve hata düzeltme işlemleri  (2.77.00)

Stok Analizleri

 • Logo Malzeme Kartları Yönetimi (2.77.01 Kdv Oranları Eklendi)
 • Logo Belirli Bir Tarih itibari ile Stok Analiz ve Durum Raporu  (3.22.00)
 • Logo Stok Fiyat Gör (3.32.00)
 • Logo Stok Listesi (Malzeme Takip Yöntemleri Raporu) (2.75.02 Geliştirildi- Son 3 Alış ve Son 3 Satış)
 • Logo Ambar Durum Analizleri – Alternatif Birimli (2.74.03 Son işlem Tipleri Parametre eklendi)
 • Logo Stok Sevk Takip Adresleri Raporu

Satış Analizleri

 • Stok analizi ve resimli fiyat katoloğu hazırlama (2.80.00)
 • Proje Hareketleri Raporu (Tiger Serisi) – (2.42.00)
 • İşlem Görmemiş Cari Hesaplar Listesi
 • Stok Sevk Takip Analizi
 • Talep Karşılama Raporu (Tiger Serisi)
 • Sipariş Durum Raporu
 • Sipariş ve Genel Ambar Analizleri
 • Malzeme Genel Analiz Raporu (2.55.03)
 • Bağımsız Kare Kod (QRCODE) oluşturma (2.85.00)

Logo Konsolidasyon Raporları

 • Konsolide Muavin  (2.97.01)
 • Konsolide Çek-Senet Son Durum Raporu (2.95.00)

Finansal Rapor ve Analizleri

 • Banka Kredi takibi
  •  Araç kredi dağılım takibi/kullanım durumları analizleri (2.88.03-Geliştirildi)
  • Logo Kredi Dosya Raporu (2.97.00)
  • Logo Kredi Taksit ve Geri ödeme raporu (2.97.00)
  • Kredi Araç Dağılım taksit raporu (2.97.00)
  • Kredi raç doluluk raporu (2.97.00)
 • Cari Hesap Bakiye Analizleri  (2.37.01 Satış ve Alış analizleri geliştirildi.)
 • Borç Takip Raporu (2.86.00)
 • Cari Risk Analizi
 • Nakiş Akış Tablosu (2.75.05)
 • Çeklerin Ortalama Vadelerini Hesaplama
 • Çek Senet Durum Raporu (Referans Tarihi ile Belirli Tarihteki Durumlar)
 • Ödeme emirleri takip tablosu
 • Finansal Bütçe ve Analizleri
 • Fatura Kar/Zarar Raporu (3.36.00 Geliştirme)
 • Fatura iskonto Detay Raporları (3.36.00 Geliştirme)

LogoBütçe

Logo Beyanname ve Mali Raporlar

 • Ötv Beyannamesi ve Ekleri (Firmaya Özel Çalışma ile Yapılabilir)
 • Dönemlere Yayılan Hizmet Maliyetleri (Firmaya Özel Çalışma ile Yapılabilir)
 • 431 Sayılı VUK Saklama Kayıtları (Firmaya Özel Çalışma ile Yapılabilir)
 • Kdv Beyannamesi ve Ekleri

Logo İnsan Kaynakları

 • Logo Bordro Sicil Yönetimi Detaylı Raporları
 • Logo Bordro İzin kullanım Bilgileri – Excel den aktarım (2.90.00)
 • Logo Bordro Kuruma Bağlı işyeri Numara değiştirme(Bağlı Tüm Sicil,Puantaj,Kanun Parametreleri Aktarımı) (2.95.00)
 • Personel İzin Hesapları      (Firmaya Özel Çalışma ile Yapılabilir)
 • Dönemler Arası Personel Fark Kontrol raporu    (Firmaya Özel Çalışma ile Yapılabilir)
 • Dönemler Arası Sicil Kartı Aktarımları    (Firmaya Özel Çalışma ile Yapılabilir)

sicilaktarım

Logo Hızlı Üretim Yönetimi (Logo Go3 ürününe Entegre Hızlı Üretim işlemleri)

 • Hızlı Üretim Mamul Kartları ve reçeteler
 • Hızlı Üretim Fişleri Oluşturma
 • Sipariş üzerinden üretim oluşturma

Notlar =

 • Lisanslama Yıllıktır.
 • Firmaya Özel Çalışma ile Yapılabilir Bölümleri için özel proje talebi ile açılabilir.
 • Lisanslaması yapılmış sistem için güncelleme dosyası  linkten indirilebilir.

Önemli Not :


** 3.20 Sürümü itibari ile tüm bölümlerde performans iyileştirme yapılmıştır.

** 3.20 Sürümü itibari ile exe adı eCozum olarak değişmiştir. Eski exe silinmelidir.

** 3.40 Lisanslama Yöntemi değişti. Yeniden lisanslama yapılmalıdır. Bu sürüm itibari ile Yönetici çalıştırılması gerekli değildir. 

Winrar İndir