Logo Mükellef Sorgulama
Değerli İş Ortaklarımız,
 
“GetUserList” metodu Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nın yayınladığı ve e-Fatura mükellef bilgilerinin tamamının “zip” dosya olarak entegratörler tarafından alındığı bir metottur.

GİB tarafından yapılan bilgilendirmede, e-Fatura Merkez Uygulamasında yayınlanan ve "getUserList" metodu ile indirilen GİB kullanıcısı listesindeki “.xml” formatlı dosyanın artık güncellenemeyeceği belirtilmiştir. Bu sebeple, e-Logo GİB’den aldığı yeni kullanıcı listesini "getUserListNew" isimli bir metot ile yayınlamaya başlamıştır. Bu yeni metot, Start, GO ve Tiger ERP ürünlerinin 2.57 versiyonundan itibaren desteklenmektedir.

eLogo, 8 Aralık 2020 tarihinde “GetUserList” metodunu durdurma kararı almıştır. Bu gelişmeden olumsuz olarak etkilenmemek için, 2.57’den önceki sürümleri kullanan Start, GO ve Tiger ERP müşterilerinin, 8 Aralık 2020 tarihine kadar güncel sürüme veya ftp adresindeki  güncel mükellef.exe kullanımına geçmeleri gerekmektedir.

Start, GO ve Tiger ERP müşterilerinin, "Mükellef.exe" yerine 2.57 ve sonraki sürümlere geçiş yaptıktan sonra, programın içerisinde yer alan “e-Fatura Mükellef Kontrol” sorgulama özelliğini kullanmaları önerilmektedir. Bu işlemler yapılmadığı durumda 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren mükellef listelerine ulaşamayacaklarını önemle belirtmek isteriz.

Bilgilerinize sunarız.
Logo Yazılım
www.logo.com.tr | 444 56 46