e-FATURA UYGULAMASINDA
1150 VE 1160 HATASI ALAN MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE
22/06/2021
21/06/2021 tarihi itibariyle Türk Lirası dışında para birimi kullanan ve döviz kuru bilgisi
giren mükelleflerin 1150 hata kodu alarak (cac:PricingExchangeRate/cbc:CalculationRate
elemanı değeri. cac:PricingExchangeRate/cbc:CalculationRate elemanı noktadan önce en
fazla 15 , noktadan sonra (kuruş) en fazla 4 haneli olmalıdır.) faturalarını gönderememe
sorunu Başkanlığımızca giderilmiştir.
Bu şekilde hata alan ve faturalarını gönderemeyen mükelleflerimizin ilgili faturalarını tekrar
zarflayarak göndermesi halinde faturaları başarılı olarak iletilebilecektir.
Duyurulur.