elogo


Lütfen resimleri görüntüleyiniz

 

 
 

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan "V.1.0. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi" başlıklı bölüm kapsamında, düzenlenen e-belgelere noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1/5/2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanan kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Özel Entegratör ve Entegrasyon Yöntemini kullanan mükellefler, Başkanlığa gönderecekleri "İptal Raporu" ile düzenledikleri e-Belgeler için "İptal Talebinde" bulunabilirlerdir. Bu şekilde iptal talebi iletilen durumlarda satıcı tarafından portal üzerinden yapılacak ayrıca bir işleme gerek bulunmamaktadır.

eLogo Özel Entegratörlük Sistemi kullanan mükelleflerin kendilerinin düzenlediği e-Arşiv Fatura ve e-SMM'lerin iptal süreçlerinde değişiklik olmayacak, bugüne kadar yapılan iptal süreçleriniz geçerli olacaktır. GİB Portalden ayrıca bir bildirim yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

Bununla birlikte firmalara GİB Portal üzerinden iptal istekleri gelebileceğini, gelen bu isteklerin GİB Portal üzerinden takip edilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 3 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız

Saygılarımızla,
eLogo
 

 

 

Lütfen resimleri görüntüleyiniz Lütfen resimleri görüntüleyiniz Lütfen resimleri görüntüleyiniz Lütfen resimleri görüntüleyiniz Lütfen resimleri görüntüleyiniz

wwww.elogo.com.tr | 0850 281 61 21