e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.6’nın 16. sayfasındaki “e-Bilet kaydına istinaden açıklama” başlığına, Acentelerin e-Biletleri tek bir yevmiye kaydında muhasebeleştirmelerine ilişkin açıklama eklenmiştir. Ayrıntılı bilgi için

tıklayınız.