Ara Sürümde Yer Alan Yenilikler

Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
WINERP-86728 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Mikro/Transit İhracat Kapsamında Yabancı Uyruklu Carilere Hem e-İhracat Faturası Hem e-Arşiv Faturası Girişi Yapılabilmesinin Sağlanması Mikro/Transit İhracat uygulaması kapsamında , “e-Fatura Gümrük” olarak işaretli cari hesap kartlarına düzenlenecek ihracat faturalarında, sipariş ve irsaliye aktarımlarında fatura tipi kontrolü yapılmaması ve hem e-Fatura hem de e-Arşiv türünde fatura düzenlenebilmesi sağlanmıştır.

Ara Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
WINERP-89057 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS e-Fatura Mükellef Kontrol Yapıldığında Alınan Etiket Bilgisi Hatalı/Değişmiş Uyarısının Düzeltilmesi e-Fatura Mükellef Kontrol yapıldığında alınan “Etiket Bilgisi Hatalı/Değişmiş” uyarısı düzeltilmiştir.
WINERP-89053 MM3 MM3 Ürününde Çalışma Alanı Eklenip Dosya Oluşturulduğunda Alınan “Microsoft OleDb Provider For Sql Server: Column Names İn Each Table Must Be Unique. Column Name “SHPANGCOD” İn Table TBLFIRMS….” Uyarısının Kaldırılması Mali Müşavir 3 Ürününde yeni çalışma alanı eklenip dosya oluşturulması sırasında uyarı alınmaması sağlanmıştır.
WINERP-89037 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS e-İrsaliye Mükellefi Olan Firmalarda Cari Hesap Kartında e-İrsaliye Kullanıcısı İşaretli Olmayan Firmalardan Gelen İrsaliyelerin Tipinin Kağıt Oluşmasının Sağlanması e-İrsaliye mükellefi olan firmalarda, cari hesap kartında “e-İrsaliye Kullanıcısı” işaretli olmayan firmalardan gelen irsaliyelerin ve satınalma faturalarına istinaden oluşacak irsaliyelerin tipi “Kağıt” olarak oluşması sağlanmıştır.
WINERP-89029 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS e-Fatura /e-Arşiv Carisine Kesilen Satış Faturası İçinde F9 İrsaliye Yerine Geçer Seçildiğinde e-İrsaliye Kontrolleri Yapılarak İrsaliyenin Kağıt Oluşmasının Sağlanması e-İrsaliye kapsamında yer alan firmalarda, e-Fatura/e-Arşiv olarak düzenlenen ve faturaların e-Fatura/e-Arşiv bilgilerinde yer alan “irsaliye yerine geçer” kutucuğu işaretlenirse ilgili fatura için kağıt tipinde irsaliye oluşması sağlanmıştır.
WINERP-88925 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Kullanıcının İthalat ve İhracat Yetkileri Yoksa Cloud Connect Uygulamasında e-Fatura ve e-Arşiv Onayla-Gönder Butonlarının Aktif Gelmemesi Kullanıcının İthalat ve İhracat yetkileri olmasa da Cloud Connect uygulamasında e-Fatura ve e-Arşiv Onayla-Gönder butonlarının aktif gelmesi sağlanmıştır.