e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenlendiği ve İrsaliye Yerine Geçer ibaresi seçildiği durumlarda,

1-Malın teslimi anında (teslim sayılan haller dahil) e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi,
2-Belge üzerinde düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi,
3-Belge üzerinde “İrsaliye yerine geçer.” ibaresine yer verilmesi,
4-Kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura’nın kağıt çıktısı sevk irsaliyesi yerine geçeceğinden bu tür durumlarda ayrıca e-İrsaliye düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan ilgili klavuza ulaşmak için tıklayınız.