e-Dönüşüm ile ilgili zorunlu geçiş tarihleri kesinleşti.

Gelir İdaresi : http://edefter.gov.tr/dosyalar/Uygulamalara_Gecis_Takvimi_Tablosu.pdf

——————————————————————————————————

e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu ile ilgili yükümlülük şartları ve zorunlu geçiş tarihlerini kapsayan yeni tebliğ resmi gazetede yayımlandı.