Vergi Teknolojileri Bülteni 2018/26

Başlık:GİB Duyuru
Amaç / kapsam:“Defter Raporu Beratı”nın içeriği ile ilgili detaylı bilgilere yer verilen “Defter Raporu Beratı Kılavuzu” yayımlanmıştır.
Düzenlemeyi Yapan Kurum:Gelir İdaresi Başkanlığı
Yürürlük:02.11.2018
Açıklanması Gereken Hususlar:

Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yapısı revize edilmiştir.

2019/Ocak döneminden başlamak üzere aylık dönemler halinde ve aynı sürede (İlgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar) Berat dosyalarının yanı sıra Defter Raporu Beratının da Başkanlık’a gönderilmesi gerekmektedir.

Uyumlu Yazılım Firmalarının, 31.12.2018 tarihine kadar Defter Raporu Beratı testlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Duyurulur.

Söz konusu duyuruya aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/duyurular/Defter_Raporu_Berati_Duyurusu.pdf