E-Defter uygulamasında yevmiye ve kebir oluşturulurken zaman aşımı alındığında hataya neden olabilecek iki olasılığımız var, bunlar sıra ile;

1 – Yevmiye yada Kebir dosyaları oluştur işlemi sonrasında ilgili aya ait katalog içerisinde Kebir-error / Yevmiye-error katalogları oluşacaktır.

Bu katalog içerisinde XXXXX_error dosyası şematrona girecek dosya olup bu dosya üzerinden şematron kontrolü yapılmaktadır. Eğer bu dosya şematron kontrolüne girdi ve java kontrolü sonrasında çok fazla hata kaydı olmasından dolayı uygulama kitlendi ise katalog içerisinde XXXXXX_errorlist.xml dosyası oluşacaktır. Bu durumda yevmiye defteri bir günlük alınarak hatalar tespit edilip sonrasında tekrar aylık alınarak sorun çözülebilir.

E-defter1

E-defter2

 

 

 

2 – Yevmiye yada Kebir dosyaları oluştur işlemi sonrasında ilgili aya ait katalog içerisinde Kebir-error / Yevmiye-error katalogları oluşacaktır.

Bu katalog içerisinde XXXXX_error dosyası şematrona girecek dosya olup bu dosya üzerinden şematron kontrolü yapılmaktadır. Eğer bu dosya şematron kontrolü sırasında java uygulamasını bulmazsa uygulama kitlenecektir. Bu durumda ilgili katalogda XXXXXX_errorlist.xml dosyası keisnlikle oluşmaz.

Eğer dosya oluşmadı ise sorun java kaynaklıdır diyebilirsiniz.

 

 

Çözüm için;

1-      System\System Properties içerisindeki Environment Variables seçeneğine tıklanmalı

 

E-defter3

2-      Buradan path alanına Edit yapılmalı

 

E-defter4

3-      Buraki path bilgisi herhangi bir yere kopyalanıp java.exe’nin bulunduğu path yolu doğru belirtilmiş mi kontrol edilmeli.

E-defter5

C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_25\bin;C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\DTS\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\110\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn\ManagementStudio\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\120\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\

Not = Yollar ; ile ayrılmalıdır

 

4-      Path yolu doğru belirtilip belirtilmediğini java uygulama kataloğuna gidip kontrol edebilirsiniz.

 

E-defter6