Gelir İdaresi Başkanlığı 15 Nisan’da yeni bir VUK Genel Tebliğ Taslağı yayımladı. Bu taslak tebliğle Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına ilişkin 19 adet genel tebliğ tek bir tebliğde birleştirildi.  Taslak tebliğde e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye zorunlu geçiş tarihleri de güncellendi. Buna göre zorunlu geçiş tarihleri e-Arşiv Fatura için 1 Eylül 2019, e-İrsaliye için 1 Ocak 2020 olarak belirlendi. Ayrıca e-defterlerin özel entegratörler tarafından imzalanmasına ve saklanmasına da imkan getiriliyor. 

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan Yeni Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı, yürürlükte bulunan elektronik defter ve belge uygulamalarına yeni dahil olacak mükellef gruplarını,  yeni elektronik belge uygulamalarını (e-Dekont, e-Sigorta Poliçesi, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Gider Pusulası) ve elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin  mevzuatta sadeleştirmeyi ve basitliği sağlamak üzere, bugüne kadar yayınlanmış olan 19  adet Genel Tebliği kapsıyor.

Söz konusu Genel Tebliğ Taslağı ile yürürlükte bulunan Genel Tebliğ açıklamaları, elektronik defter ve belge uygulamaları bazında ve sistematik bir yaklaşımla yeniden ele alındı ve uygulamalara zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları ve uygulamalara  zorunlu geçiş tarihleri  yenilendi.

Söz konusu Tebliğ taslağının tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.