Logo yazılım tahsilat evrakları veya raporlarda

cari hesap bakiyesinin gelmesi talebinde aşağıdaki sqlinfo sorgusunu kullanabilirsiniz.

_SQLINFO(“(SUM((1 – SIGN) * AMOUNT) – SUM(SIGN * AMOUNT))”,”LG_XXX_XX_CLFLINE”,”CLIENTREF='”+STR(R2.logicalRef)+”‘”)