Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No
Tanım
Açıklama
1 Connect İşlem Sayfalarına eLogo Destek Youtube Kanalı Butonu Eklenmesi Connect İşlem Sayfalarına eLogo Destek Youtube kanalı butonu eklenmesi sağlanmıştır.
2 Gelen e-faturaya bağlı birden fazla e-irsaliye olduğunda gelen XML’de ikinci satırın DISPATCH_NUMBER alanında ilk irsaliyenin numarası geliyor. Birden fazla irsaliye numarası olduğunda xml e ilk irsaliyenin numarası gelmekteydi, satır bazında ayrıştırılması sağlanmıştır.
3 Logo Connect e-fatura UBL dönüşümü kapsamında “Kamu” tipli faturalarda “Ödemeyi Yapacak Harcama Birimi VKN Bilgisi” UBL’e aktarılmalıdır. Logo Connect  e-fatura UBL dönüşümü kapsamında “Kamu” tipli faturalarda “Ödemeyi Yapacak Harcama Birimi VKN Bilgisi” UBL’e aktarılması sağlanmıştır.
4 Harici yollardan iptal edildi durumuna getirilen e-İrsaliyenin program tarafında da iptal edilebilmesi sağlanmalı. Gönderilen irsaliyenin giden kutusunda harici yollarla iptal edilme seçeneği eklenmiştir.
5 Paketlenecek ekranında belge türü filtresi istenilmektedir. e-fatura ve e-irsaliye için Paketlenecek/Zarflanacak sekmelerine belge türü filtresi eklenmiştir.
6 Gelen e-İrsaliye eşleme bilgileri ekranında malzeme için “Hizmet Satınalma/Satış” eşleme tipi kaldırılmalı. Gelen e-İrsaliye eşleme bilgileri ekranında malzeme için “Hizmet Satınalma/Satış ve Fason” eşleme tiplerinin kaldırılması sağlanmıştır.
7 Connect fatura ve irsaliye gönder ekranlarındaki işyeri filtresinin hane sayısının arttırılması istenmektedir. LogoConnect e-Devlet belge gönderimi ekranlarında işyeri filtre hanesinin arttırılması sağlanmıştır.
8 LogoConnect e-İrsaliye Gelen Kutusu ve Arşiv Gelen Kutusu “İrsaliye Türü” filtresine  “Konsinye Giriş İrsaliyesi” ve “Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi” seçenekleri eklenmeli. LogoConnect e-İrsaliye Gelen Kutusu ve Arşiv Gelen Kutusu “İrsaliye Türü” filtresine  “Konsinye Giriş İrsaliyesi” ve “Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi” seçenekleri gelmesi sağlanmıştır.
9 27 Şubat GİB duyurusu ile yeni eklenen tevkifat oranlarının dönüşüm şablonlarına kod ve açıklamalarının eklenmesi 27 Şubat GİB duyurusu ile yeni eklenen tevkifat oranlarının dönüşüm şablonlarına kod ve açıklamalarının eklenmesi sağlanmıştır.
10 LogoConnect e-İrsaliye Gelen Kutusu F9 menü seçeneklerine “Konsinye Giriş İrsaliyesi’ne Çevir” ve “Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi’ne Çevir” seçenekleri eklenmeli. LogoConnect e-İrsaliye Gelen Kutusu F9 menü seçeneklerine “Konsinye Giriş İrsaliyesi’ne Çevir” ve “Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi’ne Çevir” seçenekleri eklenmiştir.
11 ERP Devir işlemleri sonrasında oluşan emanet stokların sevket işlemi ile oluşan e-irsaliye kayıtlarının öneri tipinde olduğundan LogoConnect gönder ekranına gelmemektedir. ERP Devir işlemleri sonrasında oluşan emanet stokların sevket işlemi ile öneri tipinde oluşan e-irsaliye kayıtlarının LogoConnect gönder ekranına getirilmesi sağlanmıştır.
12 Logo erp sistemleri üzerinden kesilen e-Arşiv faturalarının mail gönderimlerinde XML’e gelen e-mail bilgisinin tekilleştirilmesi talebi Logo ERP sistemleri üzerinden kesilen e-Arşiv faturalarının mail gönderimlerinde XML’e gelen e-mail bilgisinin tekilleştirilmesi sağlanmıştır.
13 LogoConnect onaylandı ekranında f9 menüde ubl’den yeniden oku seçeneğinin eklenmesi istenilmektedir. e-Fatura ve e-İrsaliye belge tipleri için “Onay Bekliyor”, “Onaylandı” sekmelerine F9 menü “UBL’den yeniden oku” ve “UBL’i göster” seçenekleri eklenmiştir.
14 LogoConnect bankacılıkta Satış Faturası yükleme ekranında filtre seçeneklerine satır proje koduda eklenmesi istenilmektedir. LogoConnect bankacılıkta Satış Faturası yükleme ekranında filtre seçeneklerine genel proje kodu seçeneği eklenmiştir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No
Tanım
Açıklama
1 e-İrsaliye görsel tasarımında ilişkili fatura bilgisi ilgili dokümanlar alanında çıkmamaktadır. e-irsaliye belgesinde aşağıda bulunan ilgili dökümanlar alanında ilgili fatura numarasının gelmesi sağlanmıştır.
2 E-fatura , e-arşiv 650 ve diğerleri 3/10 oranı şematron kontrolünden geçemedi hatası alınmaktadır. e-fatura , e-arşiv 650 ve diğerleri 3/10 oranı şematron kontrolündeki durumu düzeltilmiştir.
3 E-irsaliye gönder ekranında paketlenecek sekmesinde kullanıcı öndeğeri olarak kaydedilen filtre ekran kapandıktan sonra kayıtlı kalmamaktadır. e-irsaliye gönder ekranında paketlenecek sekmesinde kullanıcı öndeğeri olarak kaydedilen filtre ekranın kapandıktan sonra kayıtlı kalma durumu düzeltilmiştir.
4 Gelen kutusunda onayla işleminde belli bir karakterin üzerinde yazıldığında onayla işlemi yapmıyor. Gelen kutusunda onayla/onaya gönder işleminde açılan açıklama alanı karakter sayısı 250’e çıkartılmıştır.
5 Connect e-Arşiv raporları sekmesine erişim sağlanamamaktadır. Connect e-Arşiv raporları sekmesi üzerinde güncel bağlantı adresine erişim sağlanmıştır.
6 Tevkifatlı iade faturalarında şematron kontrolüne takılmaktadır. Tevkifatlı iade faturalarının şematron kontrolündeki durumu düzeltilmiştir.
7 İhraç kayıtlı Satınalma faturasına çevrilip f9 menüde satır-irsaliye eşleştirme işleminde seçim ekranında tek satır getirmektedir. Satınalma faturasını, ihraç kayıtlı satınalma faturasına çevrildiğinde satır irsaliye eşlemesinde tüm satırların getirilmesi sağlanmıştır.
8 e-İrsaliye Giden kutusunda yer alan Sevk Tarihi kolonunda yıl bilgisi 3 haneli olarak gözükmektedir. e-irsaliye giden kutusunda sevk tarihi bilgisinde yıl 3 hane olarak gelmekteydi, bu bilginin doğru karakter hanesi ile 4 karakterli gelmesi sağlanmıştır.
9 Logo Connect yardım menüsünün altında bulunan sürüm geçmişi 404-File or directory not found hatası alınıyor. LogoConnect yardım menüsünün altında bulunan sürüm geçmişi “404-File or directory not found” hata alma durumu düzeltilmiştir.
10 E-irsaliye gönder işleminde Microsoft OLE DB Provider for SQL Server:The image data type cannot be selected as DISTINCT because it is not comparable. Hatası alınmaktadır. e-irsaliye gönder işleminde “Microsoft OLE DB Provider for SQL Server:The image data type cannot be selected as DISTINCT because it is not comparable.” alınma durumu düzeltilmiştir.