Banka Kredi Takip sistemi ile işletmelerin bankalardan aldığı ticari kredilerin ve bu kredilerin geri ödemelerinin  takip edilmesi ve raporlanması sağlanmıştır.

Banka kredi takip işlemlerinde, işletmelerin bankalardan almış olduğu krediler özelliklerine göre ayrı ayrı tanımlanır ve izlenebilir.

Bankalardan alınan nakdi  Banka Kredi tanımları ile kaydedilir.  Banka Kredilerine Finans /Ana Kayıtlar /Banka Kredileri bölümünden ulaşılabilir.

bankakredi1
 • Çek karşılığı kredilerde, alınacak krediler için bankaya teminat olarak çek çıkışı yapılır.
 • Senet karşılığı kredilerde, alınacak teminat için bankaya senet verilir.
 • Teminatsız krediler, karşılık göstermeden alınan kredilerdir.
bankakredi2
Kredi Türü: Banka kredisi türü  İşletme Kredisi yada Yatırım Kredisi olarak seçilebilir.Hesap Türü:

 • Spot Kredi; Kullanım süresince tespit edilmiş olan faiz oranı değiştirilmez. Faiz,vergi ve diğer kesintiler üzerinde anlaşılmış olan dönemlerde ödenir. Ana para ödemesi ise kredi vadesi sonunda tek seferde ödenir. Rotatif kredilerden temel farkı banka ile müşterisi arasında kredi kullanımına dair sürenin sınırlandırılmasıdır. Dolayısıyla, bu sürenin tamamlanmasından önce kredinin geri çağrılması ya da müşterice erken ödenmesi söz konusu değildir. Krediye uygulanacak faiz işlemin başında belirlenir ve vade sonunda bankaca müşteriden tahsil edilir. Bu kredi türü, müşterinin kısa süreli gereksinimlerinin karşılanması amaçlanır.
 • Borçlu Cari Kredi (Rotatif) krediler: Tespit edilen bir limit çerçevesinde müşteriye dilediği zaman para çekme ve yatırma olanağı sağlayan  teminatlı veya teminatsız kredilerdir. Vade önceden sabit bir süre ile kısıtlanmaz. Bu kredilerde, faiz tahsilatı dönemsel olarak (Mart,Haziran,Eylül ve Aralık sonları) gerçekleştirilir. Müşteri kullanmış olduğu kredi tutarını istediği an geri ödeyebilir. Ya da sözkonusu kredi hesabında dinamik bir süreç ( bir gün kredi kullanmak ertesi gün daha az bakiye ile kapatma yapmak, üçüncü gün ise limitinin sonuna kadar kredi kullanmak gibi ) izleyebilir. Hamburg metoduna göre her işlemin sonunda hesabın bakiyesi bulunarak bir sonraki işleme kadar faizi hesaplanır.
 • İskonto-İştira Krediler: Ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde çevrilebilmesine imkan veren kredi uygulamasıdır. Esas itibariyle, müşterinin kısa süreli alacaklarının finansmanında kullanılan bir yöntemdir. Kredi verilmesine neden olan kıymetli bir evrak söz konusudur (yasal tanımıyla senet ancak uygulamada çek de olmaktadır). Buradaki kredi kullanım şekli , bir anlamda bir menkul değerin banka tarafından satın alınarak karşılığında nakit ödeme yapılmasıdır.

 

Banka Kodu (Kredi): Kredi için geçerli olacak banka hesap kodudur.  Banka kredi işlemi kayıt edildiğinde oluşan  banka işlem fişinde  ilk satırda, Kredi hesabına İşlem Türü: Açılış / Kapanış olarak Alacak yazılacaktır.

BankKodu (Ticari): Kredi için geçerli olan banka ticari hesap kodudur. Banka kredi işlemi kayıt edildiğinde oluşan  banka işlem fişinde  kredi ticari hesanına Borç yazılacaktır.

Alınış Tarihi: Kredinin alınış tarihini belirtir. 

Kapanış Tarihi: Kredi ödemelerinin tamamlanıp bittiği tarihi belirtir. Spot kredi ve İskonto-İştira hesap türlerinde kapanış tarihi belirtilmeden tanım kaydedilemez.

Geri Ödeme Planı: Spot Kredi ve İskonto-İştira kredi hesap türündeki banka kredileri için, geri ödemelerin hangi plana göre yapılacağı bu alanda belirtilir.Rotatif Kredi türündeki kredilerin  ödeneceği belli olmadığından Rotatif Kredi’de geri ödeme planı seçimine izin verilmeyecektir.

 

 •  Tanım kartının alt bölümündeki alanlardan alınacak kredi tutarı ve seçilen kredi tipine göre,uygulanacak faiz, BSMV, KKDF oranları ile masraf ve komisyon tutarları kaydedilir. Kredi tanımı kaydedilirken kredi için seçilen banka hesap tanımında belirtilen Kredi Limiti Tutarı ve Kredi Marjı bilgileri dikkate alınır.  Bu nedenle Kredi tipindeki banka hesapların f9 menüsüne Kredi Bilgileri alanı eklenmiştir.
bankakredi3
 •  Çek Karşılığı Kredi alındığında, Çek Kredi Limitine ve Çek Kredi Marjına, Senet Karşılığında Kredi alındığında, Senet kredi Limiti ve Senet Kredi Marjına bakılır ve bu değerlere göre teminat hesaplanır.

Örnek:

Banka Hesap kartı – Kredi Bilgilerinde;

 • Kredi Marjı: 20
 • Kredi limiti: 1.000.000
 • Teminata çıkılan çek tutarı 500.000
 • Teminat Limiti = (Kredi Limiti /(100-Marj))*100

Örneğe göre Teminat limiti = (1.000.000 /80 *100) = 1.250.000

Teminata verilecek tutar bellidir ve ona göre ne kadar kredi alınabilir hesaplaması yapılmak istendiğinde:

 • Kullanılabilir Kredi = (Teminata Verilen *(100 – Marj)) /100

Örneğe göre Kullanılabilir Kredi = (500.000 x80 /100) = 400.000

Kredi Tutarına göre ne kadar teminat verilmesi gerektiğini hesaplamak için:

 • Teminata Verilecek  Tutar= (100 * Kullanılacak Kredi) / (100 – Marj)

Örneğe göre kullanıcı bankadan 100.000 ytl tutarında bir kredi kullanmak isterse, Teminata Verilecek Tutar = (100* 100.000)/ 80 = 125.000

Banka için  kullanılabilir kalan teminatı hesaplamak istendiğinde:

 • Kalan Teminat = Teminat Limiti – Teminata Verilen

Örneğe göre eğer kullanıcı 500.000 ytl Teminata Çek çıkışı yaptıysa:

Kalan Teminat =  (1.250.000-500.000) =750.000

Banka için  kullanılabilir Kalan Kredi hesaplaması için:

 • Kalan Kredi  = Kredi Limiti – Kullanılabilir Kredi

Örneğe göre  Kullanıcı 100.000 ytl kredi kullandıysa, Kalan Kredi = 1.000.000 – 100.000 = 900.000  olacaktır.

Örnek Kredi Kaydı:Aşağıdaki bilgilere göre bir çek karşılığı kredi kayıdını oluşturalım

 Kredi Tutarı 100.000
 Vade Tarihi 90 gün
 Masraf ve Komisyon Tutarı 1.000
 Faiz Oranı (Yıllık) 10 %
Faiz Tutarı 2500
BSMV Oranı 3 %
BSMV Tutarı 3.000
KKDF Oranı 2 %
KKDF Tutarı 2.000
bankakredi4
 • Bu kredi tanımı kayıt edildiğinde çek çıkış banka teminat bordrosu açılacak ve bu kredi Kakşılığında bankaya teminata verilecek çekin seçimi yapılacaktır. Bu aşamada Çek / Senet Çıkış Banka Teminat kaydedilirken, kayıtlardaki Kredi kodu aynı olan çek senet banka teminat bordrolarına bakılır ve kredi kodu kontrolü yapılır. Kredi Kodu aynı olan Çek Senet Çıkış Banka Teminat bordrolarının toplamı, kredi tutarı ve marjı dikkate alınarak gereken tutarı aşıyorsa kaydedilmeye izin verilecektir. Teminat tutarı gereken tutara ulaşmıyorsa, kullanıcıya “Teminat tutarı yetersizdir” mesajı verilir ve vazgeç butonuyla birlikte kullanıcıya daha farklı çeklerin aktarılmasına izin verilir. Bu aşamada, kullanıcı yeterli teminatı sağlayamıyorsa ve çek çıkış banka teminat ekranına vazgeç derse, Kredi kartı ekranına geri dönecektir ve bu ekranda kredi tutarını değiştirebilecektir.
 • Banka kredileri browser’ında ilgili krediye bağlı banka işlem fişleri,  ilgili krediye bağlı Çek/Senetler ve geri ödeme planına bağlı oluşturulan kredi taksit hareketleri takip edilebilir.
bankakredi5
 • Kredi işlemi kayıt edildikten sonra banka işlem fişi oluşacaktır. Banka İşlem fişinde ilk satırda, Kredi hesabına İşlem Türü: Açılış / Kapanış olarak Alacak yazılacaktır ve bir sonraki satırda, Virman(Ticari) Hesabına Borç yazılacaktır. Yine Virman(Ticari) Hesabına banka masrafı ve komisyonu için Alacak yazacaktır.Bu tutarlar banka kredi kartından gelecektir.
 • Faiz, KKDF ve BSMV kredinin geri ödemesi ile ilgili olduğundan krediyi alım aşamasında bu tutarların hareket görmeyecektir.
bankakredi6
KREDİ GERİ ÖDEMELERİ:Geri ödeme planı satırlarında formüllendirilen ödeme tutarları ile ödeme gün, ay, yıl bilgileri dikkate alınarak kredi geri ödeme hareketleri program tarafından otomatik oluşturulur.

Oluşan bu ödeme hareketlerine, Banka Kredileri Listesi’nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Kredi Taksit Hareketleri seçeneği ile ulaşılır.

bankakredi7
Taksit hareketlerine ait ödemeler, Banka Kredileri Listesi’nde F9- sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ödeme Yap seçeneği ile kaydedilir.
bankakredi8
Ödeme hareketleri penceresinin üst bölümünde ortalama vade, ödenecek tutar ve ödenen tutar bilgileri yer alır. Ödeme tutarının taksit tutarından farklı olması durumunda Ödeme Tutarı değiştirilebilir. Yapılan ödemenin taksit tutarından az olması durumunda eksik kalan miktar, üst bölümde yer alan Eksik Ödeme alanında görüntülenir.Ödeme bilgileri girilip Öde komutuyla  banka işlem fişi otomatik olarak oluşur. Oluşan fişlere Banka Kredi Taksitleri Listesi’nde F9 menüsünde yer alan Ödemeler seçeneği ile ulaşılır.

 • Kredi takip sisteminin akış diyagramı aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

Kredi Kaydı Oluşturma

bankakredi9

Kredi Geri Ödemesi:

bankakredi10
Veri Tabanı Ekleri

 • Banka Kredileri BNCREDITCARD adında yeni bir tabloya kayıt edilecektir. Bu tablo firma bazında ve dönem bağımsız olacaktır. Bu tabloya ait kolonlar ve kolon açıklamaları aşağıdaki şekilde olacaktır. 
Field Name Field Type Field Size Expression
LOGICALREF Longint 4 Kredi Referansı
CODE ZString 25 Kredi Kodu
NAME_ ZString 51 Kredi Açıklaması
SPECODE ZString 11 Kredi Özel Kodu
CYPHCODE ZString 11 Kredi Yetki Kodu
CRCARDTYPE SmallInt 2 Kredi Kart Türü
CREDITTYPE SmallInt 2 Kredi Türü
CRCALCTYPE SmallInt 2 Kredi Hesap Türü
GKSNO Zstring 11 Genel Sözleşme Numarası
BEGDATE Longint 4 Kredi Başlangıç Tarihi
ENDDATE Longint 4 Kredi Bitiş Tarihi
TRCURR Byte 1 Hareket Para Birimi
TRTOTAL Double 8 Kredi Tutarı
TRRATECR Double 8 Hareket Para Birimi Oranı
TRRATEACC Double 8 Hareket Hesap Oranı
REPORTRATE Double 8 Raporlama Para Birimi
BNCRACCREF Longint 4 Banka Kredi Hesabı Referansı
BNCRREF Longint 4 Banka Kredi Referansı
BNACCREF Longint 4 Banka ticari Hesap Referansı
BNREF Longint 4 Banka Referansı
REPAYPLANREF Longint 4 Geri Ödeme Planı Referansı
INTRATE Double 8 Faiz Oranı
INTTOTAL Double 8 Faiz Tutarı
BSMVRATE Double 8 BSMV Oranı
BSMVTOTAL Double 8 BSMV Tutarı
KKDFRATE Double 8 KKDF Oranı
KKDFTOTAL Double 8 KKDF Tutarı
COMMTOTAL Double 8 Masraf ve Komisyon Tutarı
TEXTINC Byte 1 Detaylı Bilgi Kontrolü (0:İçermez, 1: İçerir)
SITEID Integer 2 Veri Merkezi
RECSTATUS Integer 2 Kayıt Durumu
ORGLOGICREF Longint 4 Orjınal Kayıt Referansı
CAPIBLOCK_CREATEDBY Integer 2 Ekleyen Kişi
CAPIBLOCK_CREADEDDATE Longint 4 Ekleme Tarihi
CAPIBLOCK_CREATEDHOUR Integer 2 Ekleme Saati
CAPIBLOCK_CREATEDMIN Integer 2 Ekleme Dakikası
CAPIBLOCK_CREATEDSEC Integer 2 Ekleme Saniyesi
CAPIBLOCK_MODIFIEDBY Integer 2 Değiştiren Kişi
CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE Longint 4 Değiştirme Tarihi
CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR Integer 2 Değiştirme Saati
CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN Integer 2 Değiştirme Dakikası
CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC Integer 2 Değiştirme Saniyesi

 

 • Kredi taksit (ödeme) hareketleri BNCREPAYTR adında yeni bir tablo kayıt edilecektir. Bu tablo firma bazında ve dönem bağımsız olacaktır. Bu tabloya ait kolonlar ve kolon açıklamaları aşağıdaki şekilde olacaktır. 
Field Name Field Type Field Size Expression
LOGICALREF Longint 4 Kredi Taksit veya Ödeme Hareketi Referansı
CREDITREF Longint 4 Banka Kredisi Kartının referansı
PERNR Integer 2 Hareketin Yapıldığı Dönem Numarası
TRANSTYPE Integer 2 İşlem Tipi ( 0: Taksit Hareketi , 1: Ödeme Hareketi )
PARENTREF Longint 4 Ödeme Hareketinin bağlı olduğu Taksit Hareketinin Referansı
DUEDATE Longint 8 Hareketin Vade Tarihi
OPRDATE Longint 8 Hareketin Yapıldığı Tarih
LINENR Integer 2 Sıra Numarası
TOTAL Double 8 Ana Para Tutarı
INTTOTAL Double 8 Faiz Tutarı
BSMVTOTAL Double 8 BSMV Tutarı
KKDFTOTAL Double 8 KKDF Tutarı
BNFCHREF Longint 4 Harekete bağlı olan Banka Fişinin Referansı
MODIFIED Integer 2 Kayıt Değişiklik Durumu ( 0: Yapılmadı , 1:Yapıldı )
BNACCREF Longint 4 Hareket Banka Ticari Hesabı Referansı
TRRATECR Double 8 Kredi Hesabının Kur Bilgisi
TRRATEACC Double 8 Ticari Hesabın Kur Bilgisi
EARLYINTRATE Double 8 Erken Ödeme Faiz Oranı
EARLYINTTOT Double 8 Erken Ödeme Fazi Tutarı
LATEINTRATE Double 8 Geç Ödeme Faiz Tutarı
LATEINTTOT Double 8 Geç Ödeme Faiz Tutarı
CAPIBLOCK_CREATEDBY Integer 2 Ekleyen Kişi
CAPIBLOCK_CREADEDDATE Longint 8 Ekleme Tarihi
CAPIBLOCK_CREATEDHOUR Integer 2 Ekleme Saati
CAPIBLOCK_CREATEDMIN Integer 2 Ekleme Dakikası
CAPIBLOCK_CREATEDSEC Integer 2 Ekleme Saniyesi
CAPIBLOCK_MODIFIEDBY Integer 2 Değiştiren Kişi
CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE Longint 8 Değiştirme Tarihi
CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR Integer 2 Değiştirme Saati
CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN Integer 2 Değiştirme Dakikası
CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC Integer 2 Değiştirme Saniyesi
SITEID Integer 2 Veri Merkezi
ORGLOGICALREF Longint 4 Orjinal Kayıt Referansı
RECSTATUS Integer 2 Kayıt Durumu
WFSTATUS Longint 4 İş Akış Durumu
 • Banka kredi hareket ilişkilerinin sağlanması için tablolara eklenen kolonlar;

 

Tablo Adı:  
REPAYPLANSLN  
Kolon Adı: Kolon Açıklaması:
FORMULA 1 Geri ödeme planı faiz formul alanı
FORMULA 2 Geri ödeme planı BSMV formul alanı
FORMULA 3 Geri ödeme planı KKDF formul alanı
Tablo Adı:  
BANKACC
Kolon Adı: Kolon Açıklaması:
WTHCLTRLINTEREST Teminatsız Kredi Faiz Oranı
Tablo Adı:
BNFICHE
Kolon Adı: Kolon Açıklaması:
BNCRREF Kredi Kartı Logicalref (Bncreditcard.Logicalref)
Tablo Adı:
BNFLINE
Kolon Adı: Kolon Açıklaması:
BNCRSOURCE 0: Kredi alınış 1: Ödeme işlemi
BNCRREF Kredi Kartı Logicalref (Bncreditcard.Logicalref)
BNCRLNTYPE İşlemin Faiz, BSMV, KKDF ve Masraf karşılığı olduğunu tutuyor.
1: Faiz, 2: BSMV, 3: KKDF, 4: Masraf
Tablo Adı:
CSROLL Kolon Adı: Kolon Açıklaması:
CREDITREF Kredi Kartı Logicalref (Bncreditcard.Logicalref)