Sql server ve pek çok data yapısına bağlanır sınırlama yoktur

Raporlama Ekranı Örneği

Rapor Tasarım Ekranı