• Çapraz doğrulama kontrolü hatalıdır
 • Kurulum aşamasında servis başlatılamaması
 • Kurulu yazılmda servis başlamaması
 • Gib Defter saklama Sorunlarını Çözümleri

Gib tarafından Yeni exe yayınlanmıştır : deftersaklama.gib.gov.tr/download

e-Defter Saklama Programını İndirmek İçin Tıklayınız.
e-Defter Saklama Kılavuzuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.
 • 2.3 kurulumunda bu hata alınıyor ise ( sistem hizmetlerini başlatmak için yeterli ayrıcalığınız olduğundan emin olun )
 • 1. öncelik farklı ip ile deneyin
 • 2. bilgisayarda bulunan vc_redist paketlerini silin bilgisayarı yeniden başlatıp deneyin.
 • 3. yine olmadı ise vc_redist olup olmadığını kontrol edin. Varsa silin ve sistemi yeniden başlatın. Akabinde
 • https://yadi.sk/d/YMbmoc2BH-UHUQ
 • indirerek bat dosyasını yönetici olarak çalıştırın sistemi yeniden başlatın
 • açılması akabinde yeniden deneyin.

Gönderdiğimiz dosyalar C:\Program Files (x86)\e-DefterBildirim\EDefter\EDefterDb.db dosyasında kayıtlıdır. Web servisleri bu dosya ile eşleşerek rapor sunmaktadır. Sistem yeniden kurulacak veya farklı pc aktarılacak ise bu dosyayı aktarmanız gerekir. Yedek almayı ihmal etmeyin

Not : Son sürümde db yapısı değişmiş olup upgrade yapılmamıştır. Eski programın klasör yedeklerini mutlaka alın. eski rapor gerektiğinde klasörü kopyalayıp servis başlatıp eski durumları listeleyebilirsiniz.


İKİNCİL KOPYALARININ YÜKLENMESİ SIRASINDA ALINAN HATALAR HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra
Numaralı Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile eDefter Uygulamasına kayıtlı mükelleflerimize, Ocak/2020 döneminde başlamak üzere, tutmakta
oldukları e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyaların ikincil kopyalarını “e-Defter Saklama
Kılavuzu”nda açıklanan sürelerde Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerine aktarma zorunluluğu
getirilmiştir. Söz konusu kılavuzda, e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerimizin, e-Defter
dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının yüklenmesine yönelik işlem adımları ve yapılan
kontroller belirtilmektedir.
e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının,
Başkanlığımızın Bilgi İşlem Sistemlerinde gönderim işlemi sırasında “e-Defter Saklama
Programında” “Çapraz Doğrulama Kontrolü Hatalıdır” uyarısı alan mükelleflerimiz (ilgili dönem
e-Defterlerini edefter.gov.tr internet adresimizde yayınlanan “e-Defter Görüntüleyici Programı”
ile kontrol etmeleri ve program tarafından üretilen “Durum Raporu”nda e-Defterler ile ilişkili berat
dosyalarında imza hatası almadıkları durumda) ile “Counter Signature Doğrulama Kontrolü
Hatalıdır” uyarısı alan mükelleflerimizin e-Defter Saklama Programının
https://deftersaklama.gib.gov.tr/download/ adresinde yayınlanan e-DefterBildirimV2.4_Prod.exe
versiyonunu indirerek ve yeni versiyonu kurmadan önce sistemlerinde yüklü olan eski versiyonları
kaldırdıktan sonra kurulum işlemini tamamlamak ve söz konusu hataları alan paketlerini “e-Defter
Saklama Kılavuzu” nda açıklanan süreler içinde göndermeleri gerekmektedir.
Bununla birlikte “Çapraz Doğrulama Kontrolü Hatalıdır” ve “Counter Signature
Doğrulama Kontrolü Hatalıdır” uyarısı almayan mükelleflerimizin versiyon güncelleme işlemi
yapmalarına gerek bulunmamaktadır.


 • Son versiyon sonrasında yaşanan yükleme sorunları mevcut ise

Denetim masasından
Visiul stüdyo kaldırıp yeniden kurun

Bir sonraki adım olarak Denetim Masasından Program Ekle/Kaldır alanından Visual C++ kaldırılmalıdır.

Program kaldırıldıktan sonra https://support.microsoft.com/tr-tr/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads adresinden x86 versiyonunu bilgisayarımıza indirip kuruyoruz.

ÖNEMLİ NOT: Windows 7 lisanssız işletim sistemlerinde Visual C++ kurulumu yapılmamaktadır. İşletim sisteminin muhakkak lisanslı olması gerekmektedir. (Windows 10 işletim sistemi tüm işlemleriniz için daha uygun olacaktır)

Visual C++ kurulum işlemi tamamlandıktan sonra GİB e-Defter Saklama uygulamasını bilgisayarımıza tekrar kuruyoruz.