e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi ve e-Adisyon uygulamalarında düzenlenen belgelerde “Karekod” bulunmasına ilişkin açıklamaları içeren Karekod Standardı Kılavuzu 17 Şubat’ta yayımlandı.

Kılavuzda esasları belirlenen şekilde “Karekod”un 1 Eylül 2023’ten itibaren düzenlenecek elektronik belgelerde zorunlu olarak bulundurulması gerekiyor.

Ayrıca yayımlanan e-İrsaliye Uygulamasında karekod standardı kullanımı hakkında duyuru doğrultusunda e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olup internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için de bir değişiklik yapıldı. Buna göre mükellefler internet üzerinde yaptıkları satışlara ilişkin e-Arşiv Faturaları elektronik ortamda iletmek zorunda. Söz konusu satışlarda; sevk irsaliyesi ya da e-İrsaliyenin bir örneğinin (veya format ve standardı Başkanlıkça belirlenen ve bu satışa ilişkin olarak düzenlenen e-İrsaliyenin elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkân veren bilgileri barındıran özel kodlu belgenin kağıt çıktısının), sevk irsaliyesi yerine geçen e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısının ya da ÖKC fatura bilgi fişinin sevk edilen malın yanında bulunması gerekiyordu. Yapılan duyuruya göre bu kapsamda internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar, satışa konu malın yanında bulundurmak zorunda oldukları e-İrsaliye örneği yerine https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html internet adresinde yayımlanan Karekod Standardı Kılavuzunun “2.5 e-İrsaliye Belgesinde Karekod Bilgileri” bölümünde belirtilen alanları içerecek şekilde oluşturacakları ve üzerinde “e-İrsaliye Karekodu” ibaresini içeren “Karekod”un çıktısı veya etiketini kullanabilecekler. Bu şekilde oluşturulan ve ambalaj ya da paket üzerinde bulunması gereken “Karekod”un çıktısı veya etiketinin tam ve eksiksiz şekilde okunabilir olması gerekiyor. 

Karekod veya Barkod Standardı Kılavuzu için tıklayın.

e-İrsaliye Uygulamasında Karekod Standardı Kullanımı Hakkında Duyuru için tıklayın.

Mevzuta uygun QR kodları aşağıda sizlere sunulmuştur. Panel uyumu konusunda sorun yaşayanlar özel tasarım kodlamaları için ayrıca iletişime geçebilirler. 

QR Kod e-Fatura & e-Arşiv

QR Kod e-İrsaliye

QR Kod e-Müstahsil Makbuzu

QR Kod e-Adisyon